Waardering:

Molens, milieu en moord

Een windmolenpark midden in een natuurgebied, dat vraagt om protesten, verzet, actiegroepen. In Wie wind zaait van Nele Neuhaus loopt dat protest volledig uit de hand met verscheidene moorden als dieptepunt. Wie wind zaait is daarmee een lekker vlotte thriller tegen de achtergrond van de strijd voor het milieu en de wanhopige overlevingsstrijd van een fabrikant in tijden van economische tegenwind.

Het bedrijf dat de windmolens wil bouwen staat met de rug tegen de muur. De geplandee bouw moet doorgaan, anders gaat het bedrijf kopje onder. Maar een oude, koppige man houdt de bouw tegen. Zijn weiland is absoluut nodig om de molens te kunnen plaatsen en hij wil niet verkopen. Als het bedrijf miljoenen voor het veld wil betalen, komen de kinderen van de oude man langs. Hun eigen bedrijven staan op omvallen en zij kunnen het geld goed gebruiken.

Aan de andere kant staat de actiegroep die tegen de bouw is. Aangevoerd door die koppige oude man. Verder is een ex-werknemer van het windmolenbedrijf lid van de actiegroep. Hij wil vooral wraak voor zijn ontslag. Zijn vriendin, die een dierenasiel runt, volgt haar vriend in de strijd tegen de bouwplannen. Maar dan vallen er doden en komt de politie op de proppen. Inspecteur Pia Kirchhoff moet de ingewikkelde knoop zien te ontwarren.

Neuhaus schetst een mooi beeld van een kleine gemeenschap in de dorpen rond Frankfurt midden in een natuurgebied. De manier waarop de plannen voor de windmolens de gemeenschap verdelen en hoe ook in een actiegroep een machtsstrijd kan ontstaan, weet de schrijver uitstekend weer te geven.

Het onderwerp is overigens zeer actueel. De achtergrond van het verhaal is immers de klimaatdiscussie, de interesse voor hernieuwbare energie en de mogelijke botsingen tussen milieubelangen en de wensen van het bedrijfsleven. Opmerkelijk is daarbij dat Neuhaus blijkbaar kiest voor de kant van de ‘klimaatcritici’, de mensen die stellen dat het zo’n vaart niet loopt met de door mensen veroorzaakte klimaatveranderingen.

Het maakt Wie wind zaait tot een interessant verhaal. Goed geschreven, geloofwaardig plot en een finale vol verrassingen.